W Belgii zezwolenie transportowe jest wymagane, gdy może dojść do przekroczenia, któregoś z parametrów. Zależnie od kategorii pozwolenia, jest on wydawane na różny okres – od 4 miesięcy do 5 lat.

Zezwolenie jest potrzebne po przekroczeniu parametrów:
ciągnik + naczepa: 16,5 m x 2,55 m x 4 m, 40 t, samochód ciężarowy + przyczepa: 18,75 m x 2,55m x 4 m, 40 t
Pilotaż cywilny
1 pilot przy wymiarach przekraczających 3 0m x 3,5 m, 90 t 2 piloci przy wymiarach od 35 m x 4,5 m x 4,8 m, 180t 3 pilotów przy wymiarach od 40 m x 5 m
Pilotaż policyjny
nie jest wymagany
Czas oczekiwania na zezwolenie
2 - 5 dni roboczych

KIEDY ZEZWOLENIE TRANSPORTOWE W BELGII?

O transporcie ponadnormatywnym w Belgii można mówić, gdy zostały przekroczone dopuszczalne parametry:

  • ciągnik i naczepa: ponad 16,5 m długości, 2,55 m szerokości, 4 m wysokości oraz 40 t wagi całkowitej,
  • samochód ciężarowy i przyczepa: ponad 18,75 m długości, 2,55 m szerokości, 4 m wysokości oraz 40 t wagi całkowitej.

KATEGORIE ZEZWOLEŃ TRANSPORTOWYCH W BELGII?

Zezwolenia transportowe na przewóz ładunków ponadnormatywnych w Belgii są przyznawane w kilku kategoriach.

Kategorie zezwoleń transportowych:

I Kategoria
Zezwolenia transportowe I kategorii są wydawane na 5 lat. Obejmują przewóz ładunków po wszystkich drogach w Belgii. Dotyczą transportów o wymiarach: 27 m x 3,5 m x 4 m oraz wadze 44 t.
II Kategoria
Są dwa rodzaje zezwoleń transportowych II kategorii. Jedne to zezwolenie transportowe nazywane Netwerk 90T, które ważne jest przez rok. Zezwolenie pozwala na transport ładunków ponadnormatywnych po 13 trasach wskazanych w pozwoleniu. Zezwolenie Netwerk 90T niezbędne jest w transporcie o wadze do 90 ton i wymiarach 30 m x 4,25 m x 4,5 m.
Drugi typ zezwolenia transportowego II kategorii również wydawane jest w Belgii na rok. Dotyczy przewozu ładunków na autostradach – transportów o wymiarach 30 m x 4,25 m x 4,3 m i wadze 44 t.
III Kategoria
Zezwolenie transportowe III kategorii to zezwolenie nazywane w Belgii Netwerk 120T. Jest wydawane jedynie na 4 miesiące. Dotyczy transportów o wymiarach 35 m x 5 m x 4,8 m oraz wadze 120 t.
IV Kategoria
Pojedynczo, czyli w indywidualnych sprawach wydawane są w Belgii zezwolenia transportowe IV kategorii.

ZEZWOLENIA TRANSPORTOWE W BELGII – CZAS OCZEKIWANIA

Wnioski o wydanie zezwoleń transportowych składamy bezpośrednio w urzędach w Belgii. Nie korzystamy przy tym z usług pośredników, co podniosłoby koszty całej operacji oraz wydłużyło czas oczekiwania na zezwolenie transportowe.

W Belgii pozwolenia transportowe są wydawane w ciągu od 2 do 5 dni roboczych dla kategorii stałych. W przypadku zezwoleń jednorazowych od 5 do nawet 20 dni roboczych.

PILOTAŻ CYWILNY I POLICJI W BELGII

W Belgii pilotaż policyjny transportów ponadgabarytowych nie jest wymagany. Inaczej sytuacja ma się w przypadku pilotażu cywilnego. Jest on obowiązkowy zależnie od wielkości transportu.

Pilotaż cywilny w Belgii:

  • 1 pilot przy wymiarach przekraczających 30 m x 3,5 m, 90 t
  • 2 piloci przy wymiarach od 35 m x 4,5 m x 4,8 m, 180t
  • 3 pilotów przy wymiarach od 40 m x 5 m
AL AD AT BY BE BA BG HR CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IS IE IT XK LV LI LT LU MK MT MD MC ME NL NO PL PT RO RU SM RS SK SI ES SE CH UA GB VA

NIE TYLKO ZEZWOLENIA TRANSPORTOWE

Głównym zadaniem Polish Permits jest pomoc w uzyskaniu zezwoleń transportowych, jednak nasza oferta obejmuje też szereg innych usług. Zapewniamy objazdy trasy oraz zajmujemy się organizowaniem pilotażu cywilnego i eskorty policji.

Specjalizujemy się w pilotażu transportów ponadgabarytowych na terenie Niemiec. Posiadamy pojazdy przystosowane do pilotażu typu BF-2 oraz BF-3 – odpowiednio oznaczone i wyposażone. Pilotażem zajmują się nasi doświadczeni kierowcy, którzy są odpowiednio przeszkoleni, posiadają certyfikaty i doskonale posługują się językiem niemieckim.

MASZ PYTANIA? POTRZEBUJESZ ZEZWOLENIA TRANSPORTOWEGO? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.
× Jak mogę Ci pomóc?