Zezwolenie transportowe na przejazd pojazdów ponadgabarytowych jest we Francji wymagane w przypadku przekroczenia ustalonych kryteriów. Są one uzależnione od typu zestawu i rodzaju naczepy.

Zezwolenie jest potrzebne po przekroczeniu parametrów:
ciągnik + naczepa: 16,5 m x 2,55 m x 4 m, 40 t, samochód ciężarowy + przyczepa: 18,75 m x 2,55 m x 4 m, 40 t
Pilotaż cywilny
pilotaż wymagany w przypadku zestawów mających ponad 25 m długości i 3 m szerokości oraz 60 t wagi
Pilotaż policyjny
uzależniony od decyzji urzędnika
Czas oczekiwania na zezwolenie
stałe: 2 – 5 dni pojedyncze: 2 - 12 tygodni

KIEDY ZEZWOLENIE TRANSPORTOWE WE FRANCJI?

Zezwolenie transportowe na przewóz ładunków ponadnormatywnych na terenie Francji jest wymagane, gdy mogą zostać przekroczone poniższe parametry:

  • ciągnik i naczepa: długość 16,5 m, szerokość 2,55 m, wysokość 4 m, waga 40 t,
  • samochód ciężarowy i przyczepa: długość 18,75 m, szerokość 2,55 m, wysokość 4 m, waga 40 t.

KATEGORIE ZEZWOLEŃ TRANSPORTOWYCH WE FRANCJI

Zezwolenia stałe

We Francji przewoźnicy mogą uzyskać stałe zezwolenia transportowe na 3 lata. Są one wydawane w dwóch kategoriach. Do każdej z nich obowiązuje osobna mapa SETRA.
Kategorie zezwoleń stałych:

  • I kategoria: 20 m x 3 m x 4,5 m, 48 t
  • II kategoria: 25 m x 4 m x 4,5 m, 48 t

Zezwolenia pojedyncze

Przewoźnicy mogą też uzyskać we Francji tzw. pojedyncze zezwolenia transportowe. Są one wydawane na okres wskazany w zezwoleniu, a nie na czas z góry określony przepisami. Zezwolenia pojedyncze dotyczą transportów o wymiarach powyżej 25 m długości i 4 m szerokości oraz o masie całkowitej, wynoszącej ponad 72,01 t.

PILOTAŻ CYWILNY I POLICYJNY WE FRANCJI

O tym, czy pilotaż policyjny jest niezbędny podczas transportu ponadgabarytowego decyduje we Francji jedynie urzędnik. Zazwyczaj pilotaż policyjny jest niezbędny w przypadku przejazdu przez miasto.

Kwestia pilotażu cywilnego jest prostsza. Taki pilotaż jest konieczny w przypadku transportów nienormatywnych, które mają ponad 25 m długości i 3 m szerokości, a ich waga przekracza 60 ton. Im większy tonaż, tym zazwyczaj wymagana jest większa liczba pojazdów pilotujących.

ZEZWOLENIA TRANSPORTOWE FRANCJA – CZAS OCZEKIWANIA

Zezwolenia stałe

Francja należy do grupy krajów, w których o część zezwoleń nie możemy wnioskować bezpośrednio w urzędzie. Jedynie właśnie o zezwolenia stałe możemy wystąpić do urzędników sami, bez udziału pośredników. Czas oczekiwania na wydania we Francji stałego zezwolenia transportowego wynosi 2 – 5 dni.

Zezwolenia pojedyncze

Wieloletnie doświadczenie w pracy w branży transportowej pozwoliło nam zbudować sieć partnerów. Korzystamy z ich pomocy m.in. we Francji, gdy wnioskujemy o wydanie pojedynczego zezwolenia transportowego. W zależności od trasy i wymiarów transportu ponadnormatywnego na wydanie takiego pojedynczego pozwolenia przewoźnik musi czekać od 2 do 12 tygodni.

AL AD AT BY BE BA BG HR CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IS IE IT XK LV LI LT LU MK MT MD MC ME NL NO PL PT RO RU SM RS SK SI ES SE CH UA GB VA

NIE TYLKO ZEZWOLENIA TRANSPORTOWE

Głównym zadaniem Polish Permits jest pomoc w uzyskaniu zezwoleń transportowych, jednak nasza oferta obejmuje też szereg innych usług. Zapewniamy objazdy trasy oraz zajmujemy się organizowaniem pilotażu cywilnego i eskorty policji.

Specjalizujemy się w pilotażu transportów ponadgabarytowych na terenie Niemiec. Posiadamy pojazdy przystosowane do pilotażu typu BF-2 oraz BF-3 – odpowiednio oznaczone i wyposażone. Pilotażem zajmują się nasi doświadczeni kierowcy, którzy są odpowiednio przeszkoleni, posiadają certyfikaty i doskonale posługują się językiem niemieckim.

MASZ PYTANIA? POTRZEBUJESZ ZEZWOLENIA TRANSPORTOWEGO? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.
× Jak mogę Ci pomóc?